WIRTUALNY SPACER - MUZEUM PAŁACOWE

Zadanie „dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury” w ramach programu Kultura w sieci”. Wirtualny spacer ma na celu upowszechnianie dorobku kultury oraz wykorzystanie narzędzi internetowych umożliwiających zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym poprzez prezentację muzeum on-line. W ramach realizowanych działań pod kierunkiem dr Janiny Kochanowskiej (koordynatora historycznego) opracowana została koncepcja wirtualnego spaceru, przearanżowane i uzupełnione zostały ekspozycje muzealne. Przygotowano również opisy wartościowych przedmiotów/eksponatów, które prezentowane będą również w języku niemieckim i angielskim.
 

Muzeum Pałacowe jest ważnym miejscem prezentującym kulturę materialną regionu. Interaktywna prezentacja pozwala  na obserwowanie ekspozycji muzealnych, świadczących o przeszłości regionu w dowolnym dla odbiorcy momencie. Wirtualna prezentacja znacząco wpływa na świadome i twórcze korzystanie z nowych mediów oraz promocję muzeum. Taka forma uatrakcyjnia ofertę kulturalną, rozwija aktywność wśród lokalnej społeczności w zakresie dziedzictwa kulturowego regionu. Dzięki temu tworzymy warunki do kształtowania otwartych postaw w życiu społecznym i długofalowych efektów poprzez nieograniczone korzystanie z wirtualnego spaceru jak i zaangażowanie społeczności do poszukiwania nowych eksponatów do muzeum.

Mariusz  +48 508 130 004

 

 

 

 

  

 

 

Olga        +48 794 510 220

 

 

 

 

  

 

 

skanowanie@skanowanie.xyz

 

 

 

  

 

 

Skanowanie XYZ

Formularz kontaktowy →

Wirtualne spacery Poznań

SKANOWANIE.XYZ 2022