+48 508 130 004

Menu

  1. pl
  2. en

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz cookies.

 

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://www.skanowanie.xyz/

Operatorem serwisu oraz aministratorem danych osobowych jest:

“MBossy”, adres: 62-005 Miękowo, Czereśniowa 5

Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: skanowanie@skanowanie.xyz

Operator jest administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.


Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

Prowadzenie newslettera

Prowadzenie systemu komentarzy

Prowadzenie forum internetowego

Prowadzenie rozmów typu chat online

Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych

Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników

Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów

Realizacja zamówionych usług

Windykacja należności

Prezentacja oferty lub informacji

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów operatora.

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja haszująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do serwisu.

Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

W celu ochrony danych operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.


3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora webwave

 

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

kurierzy

operatorzy pocztowi

ubezpieczyciele

banki

operatorzy płatności

organy publiczne

operatorzy systemu komentarzy

operatorzy rozwiązania typu chat online


Twoje dane osobowe są przetwarzane przez administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.


Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,

ich sprostowania,

usunięcia,

ograniczenia przetwarzania,

oraz przenoszenia danych.
 

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

5. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

6. Logi Administratora

Informacje o zachowaniu (zapisaniu) użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 

7. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

 

8. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami danej przeglądarki.

 

Polityka prywatności

Oświadczenie dotyczące dostępności serwisu Skanowanie.xyz
Aktualizacja: Sierpień 2023 r.


Ogólne informacje.
Skanowanie.xyz dąży do zapewnienia dostępności swoich usług dla osób z niepełnosprawnościami. Strona Skanowanie.xyz dokłada wszelkich starań, aby ułatwić korzystanie ze swojej witryny osobom z niepełnosprawnościami. Wierzymy, że wysiłki w zakresie dostępności witryny pomagają wszystkim użytkownikom, a każda osoba ma prawo do życia z godnością, równością, komfortem i niezależnością.

Dostępność na stronie Skanowanie.xyz
Skanowanie.xyz udostępnia Widget Dostępności Webowej UserWay, który jest obsługiwany przez dedykowany serwer dostępności. Oprogramowanie to pozwala Skanowanie.xyz na poprawę zgodności z Wytycznymi Dostępności Treści Sieciowej (WCAG 2.1).

 

Włączenie menu dostępności.
Menu dostępności na stronie Skanowanie.xyz można aktywować, klikając ikonę menu dostępności widoczną w rogu strony. Po uruchomieniu menu dostępności proszę o chwilę cierpliwości, aby w pełni załadowało się ono na stronie.

 

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności.
Skanowanie.xyz ciągle dokłada starań, aby nieustannie poprawiać dostępność swojej strony i usług, w przekonaniu, że jest to nasz wspólny obowiązek moralny, aby umożliwić bezproblemowe, dostępne i nieograniczone korzystanie również dla osób z niepełnosprawnościami. W ciągłym wysiłku w zakresie poprawy i usuwania problemów z dostępnością, regularnie skanujemy stronę Skanowanie.xyz za pomocą narzędzia UserWay's Accessibility Scanner, aby zidentyfikować i naprawić wszystkie możliwe bariery dostępności na naszej stronie. Pomimo naszych starań, aby wszystkie strony i treści na stronie Skanowanie.xyz były w pełni dostępne, niektóre treści mogą jeszcze nie zostać w pełni dostosowane do najbardziej rygorystycznych standardów dostępności. Może to wynikać z braku odpowiedniego rozwiązania technologicznego lub niedostępności takiej technologii.

Jesteśmy tutaj dla Ciebie Jeśli masz trudności z korzystaniem z jakiejś treści na stronie Skanowanie.xyz lub potrzebujesz pomocy z jakąkolwiek częścią naszej witryny, skontaktuj się z nami, a z przyjemnością Ci pomożemy. Jeśli chcesz zgłosić problem z dostępnością, masz pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Skanowanie.xyz: skanowanie@skanowanie.xyz.

Strona internetowa skanowanie.xyz oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies (tzw. ciasteczek).

Cookies są to niewielkie pliki tekstowe zapamiętywane przez przeglądarkę, zawierające z reguły adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator. 

Pliki cookie umożliwiają dostosowanie działania witryny do indywidualnych upodobań użytkowników.

Jeśli chcesz wyłączyć obsługę plików cookie, instrukcje znajdziesz w dokumentacji wykorzystywanej przez siebie przeglądarki, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą świadczonych usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

Wytyczne Dostępności Treści Sieciowej (WCAG 2.1)

Pliki cookies

Wirtualne Spacery 3D Matterport Vista3D Wirtualny Spacer Poznań Panoramy 360 Wirtualne zwiedzanie Skanowanie laserowe Chmura punktów Inwentaryzacje budowlane

Mariusz  +48 508 130 004

 

 

 

 

  

 

 

Olga        +48 794 510 220

 

 

 

 

  

 

 

skanowanie@skanowanie.xyz

 

 

 

  

 

 

Skanowanie XYZ

Formularz kontaktowy →

Wirtualne spacery Poznań

SKANOWANIE.XYZ 2022