+48 508 130 004

Menu

  1. pl
  2. en

Wirtualne spacery po muzeach  i obiektach kultury

Instytucje kultury coraz częściej wykorzystują potencjał wirtualnych spacerów 3D. Jest to nie tylko element skutecznej promocji, ale również możliwość dotarcia do nowych grup zwiedzających. Dzięki spacerom można z powodzeniem realizować statutowy program edukacyjny.
Z przyjemnością realizujemy zarówno duże projekty dla instytucji muzealnych jak Muzea Narodowe oraz mniejsze zlecenia dla ośrodków kultury.

 

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Poznańskie muzeum istnieje od 1857 roku. Miano Narodowego nosi od roku 1950. Należy do najstarszych, największych i najważniejszych muzeów w Polsce...

 

WSZYSTKIE SPACERY MNP →

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA MALARSTWA I RZEŹBY

NOWY GMACH

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA MALARSTWA I RZEŹBY

STARY GMACH

 

 

 

 

 

 

 

 

VILHELM HAMMERSHØI

ŚWIATŁO I CISZA

 

 

 

 

 

 

 

 

MUZEUM INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH W POZNANIU

Zamek Królewski na Wawelu

Zamek Królewski na Wawelu wraz z wawelskim wzgórzem to jedno z miejsc o największym znaczeniu historycznym i kulturalnym w Polsce. Wielowiekowa siedziba królów i symbol polskiej państwowości, w roku 1930 Zamek stał się także jednym z najważniejszych muzeów w kraju...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSZYSTKIE ARRASY KRÓLA

POWROTY 2021-1961-1921

Muzeum Narodowe w Lublinie

Historia Muzeum Lubelskiego sięga początków XX w. Status Narodowego nosi od 2020. Jego misją jest m.in. ochrona wartości historycznych i artystycznych kultury polskiej i światowej, w tym w szczególności dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej...

 

 

 

 

 

 

 

 


KAPLICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ NA ZAMKU LUBELSKIM

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Historia działalności dzisiejszego Muzeum Archeologicznego przypada na drugą połowę wieku XIX, kiedy to w Wielkopolsce, podobnie jak w całej Europie, nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowań starożytnictwem, w tym archeologią...

 

WSZYSTKIE SPACERY MUZARP →

 

 

 

 

 

 

 


MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
WYSTAWY STAŁE

 

 

 

 

 

 

 


REZERWAT ARCHEOLOGICZNY
GENIUS LOCI

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu to jedna z największych instytucji kultury w kraju. W przestrzeniach ZAMKU przenikają się i wzajemnie dopełniają sztuki wizualne, teatr, film, muzyka i literatura...

 

WSZYSTKIE SPACERY CKZAMEK →

 

 

 

 

 

 

 


ZAMEK CESARSKI
SKRZYDŁO WSCHODNIE

 

 

 

 

 

 

 


ZAMEK CESARSKI
SKRZYDŁO ZACHODNI
E

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Gdańsku należy do najstarszych muzeów w Polsce. Powstało z połączenia dwóch instytucji – Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł Artystycznych...

 

WSZYSTKIE SPACERY MNG →

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POBOŻNI I CNOTLIWI. DAWNI GDAŃSZCZANIE W ZWIERCIADLE SZTUKI

 

 

 

 

 

 

 


KOLEKCJA.

DAR BASILA ALKAZZIEGO

Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, otwarte w czerwcu 2008, jest jedną z najnowszych przestrzeni dedykowanych w całości sztuce współczesnej w Polsce...

 

WSZYSTKIE SPACERY CSW →

 

 

 

 

 

 

 


HELMUT NEWTON:
LUBIĘ SILNE KOBIETY

 

 

 

 

 

 

 


EDWARD DWURNIK.
POLSKA / RETROSPEKTYWA

BRONISŁAW WOJCIECH LINKE.
RETROSPEKTYWA

 

 

 

 

 

 

 


SEAN SCULLY
MALARSTWO I RZEŹBA

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Muzeum Kulmhof w Chełmie nad Nerem

Misją Muzeum jest zachowanie pamięci o ofiarach zbrodni hitlerowskich, prowadzenie działalności wystawienniczej, naukowej, edukacyjnej oraz ochrona i konserwacja reliktów poobozowych...

 

ZOBACZ WIĘCEJ OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z HISTORIĄ I KULTURĄ ŻYDOWSKĄ →MUZEUM MARTYROLOGICZNE
W ŻABIKOWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUZEUM BYŁEGO NIEMIECKIEGO
OBOZU ZAGŁADY KULMHOF
W CHEŁMIE NAD NEREM

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Instytucja istnieje od 1999 roku. CKiS dba przede wszystkim o rozwój i promocję amatorskiego ruchu artystycznego...

 

WSZYSTKIE SPACERY CKiS →

 

 

 

 

 

 

 


ANDRZEJ PĄGOWSKI
"WAJDA NA NOWO"

 

 

 

 

 

 

 


IZA KOSTIUKOW
"LŚNIENIE"

Zobacz inne nasze spacery 3D

po wystawach i obiektach muzealnych 

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu to pięć oddziałów.
Kto je odwiedzi, pozna historię Wielkopolski...

 

WSZYSTKIE SPACERY WMN →

 

 

 

 

 

 

 


MUZEUM IM. JANA DZIERŻONA
W KLUCZBORKU

 

 

 

 

 

 

 


MUZEUM PAŁACOWE
W TRZEBIATOWIE

 

 

 

 

 

 

 


SWARZĘDZKIE CENTRUM HISTORII I SZTUKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU
GALERIA MALARSTWA I RZEŹBY

 

 

 

 

 

 

 


MUZEUM KRAKOWA

STARA SYNAGOGA

 

 

 

 

 

 

 


GALERIA ZACNIE
POL_SZTYMA_WOLNA

 

 

 

 

 

 

 


ANDRZEJ PĄGOWSKI
"WAJDA NA NOWO"

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu to pięć oddziałów.
Kto je odwiedzi, pozna historię Wielkopolski...

 

WSZYSTKIE SPACERY WMN →

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MUZEUM POWSTANIA POZNAŃSKIEGO
CZERWIEC 1956

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SCHRON PRZECIWATOMOWY DLA WŁADZ MIASTA POZNANIA

Mariusz  +48 508 130 004

 

 

 

 

  

 

 

Olga        +48 794 510 220

 

 

 

 

  

 

 

skanowanie@skanowanie.xyz

 

 

 

  

 

 

Skanowanie XYZ

Formularz kontaktowy →

Wirtualne spacery Poznań

SKANOWANIE.XYZ 2022