+48 508 130 004

Menu

  1. pl
  2. en

Wirtualne spacery po muzeach  i obiektach kultury

Instytucje kultury coraz częściej wykorzystują potencjał wirtualnych spacerów 3D. Jest to nie tylko element skutecznej promocji, ale również możliwość dotarcia do nowych grup zwiedzających. Dzięki spacerom można z powodzeniem realizować statutowy program edukacyjny.
Z przyjemnością realizujemy zarówno duże projekty dla instytucji muzealnych jak Muzea Narodowe oraz mniejsze zlecenia dla ośrodków kultury.

 

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Poznańskie muzeum istnieje od 1857 roku. Miano Narodowego nosi od roku 1950. Należy do najstarszych, największych i najważniejszych muzeów w Polsce...

 

WSZYSTKIE SPACERY MNP →

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA MALARSTWA I RZEŹBY

NOWY GMACH

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA MALARSTWA I RZEŹBY

STARY GMACH

 

 

 

 

 

 

 

 

POLSKA

SIŁA OBRAZU

 

 

 

 

 

 

 

 

AUGUST ZAMOYSKI

MYŚLEĆ W KAMIENIU

 

 

 

 

 

 

 

 

VILHELM HAMMERSHØI

ŚWIATŁO I CISZA

 

 

 

 

 

 

 

 

MUZEUM INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH W POZNANIU

Zamek Królewski na Wawelu

Zamek Królewski na Wawelu wraz z wawelskim wzgórzem to jedno z miejsc o największym znaczeniu historycznym i kulturalnym w Polsce. Wielowiekowa siedziba królów i symbol polskiej państwowości, w roku 1930 Zamek stał się także jednym z najważniejszych muzeów w kraju...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSZYSTKIE ARRASY KRÓLA

POWROTY 2021-1961-1921

Muzeum Narodowe w Lublinie

Historia Muzeum Lubelskiego sięga początków XX w. Status Narodowego nosi od 2020. Jego misją jest m.in. ochrona wartości historycznych i artystycznych kultury polskiej i światowej, w tym w szczególności dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej...

 

 

 

 

 

 

 

 


KAPLICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ NA ZAMKU LUBELSKIM

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Historia działalności dzisiejszego Muzeum Archeologicznego przypada na drugą połowę wieku XIX, kiedy to w Wielkopolsce, podobnie jak w całej Europie, nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowań starożytnictwem, w tym archeologią...

 

WSZYSTKIE SPACERY MUZARP →

 

 

 

 

 

 

 


MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
WYSTAWY STAŁE

 

 

 

 

 

 

 


REZERWAT ARCHEOLOGICZNY
GENIUS LOCI

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu to jedna z największych instytucji kultury w kraju. W przestrzeniach ZAMKU przenikają się i wzajemnie dopełniają sztuki wizualne, teatr, film, muzyka i literatura...

 

WSZYSTKIE SPACERY CKZAMEK →

 

 

 

 

 

 

 


ZAMEK CESARSKI
SKRZYDŁO WSCHODNIE

 

 

 

 

 

 

 


ZAMEK CESARSKI
SKRZYDŁO ZACHODNI
E

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Gdańsku należy do najstarszych muzeów w Polsce. Powstało z połączenia dwóch instytucji – Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł Artystycznych...

 

WSZYSTKIE SPACERY MNG →

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POBOŻNI I CNOTLIWI. DAWNI GDAŃSZCZANIE W ZWIERCIADLE SZTUKI

 

 

 

 

 

 

 


KOLEKCJA.

DAR BASILA ALKAZZIEGO

Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, otwarte w czerwcu 2008, jest jedną z najnowszych przestrzeni dedykowanych w całości sztuce współczesnej w Polsce...

 

WSZYSTKIE SPACERY CSW →

 

 

 

 

 

 

 


HELMUT NEWTON:
LUBIĘ SILNE KOBIETY

 

 

 

 

 

 

 


EDWARD DWURNIK.
POLSKA / RETROSPEKTYWA