+48 508 130 004

Menu

  1. pl
  2. en

Wirtualne spacery Poznań

Poznań - miasto położone w środkowej Wielkopolsce nad rzeką Wartą, stolica województwa i regionu.

Historia miasta.
Poznań to miejsce, w którym zaczęła się historia naszego państwa, gdzie powstała pierwsza katolicka świątynia na ziemiach polskich, a Mieszko I przyjął chrzest.
→ → Zobacz wirtualny spacer 360 po kościele NMP in Summo na Ostrowie Tumskim.
Pierwsze ślady osadnictwa na terenie dzisiejszego Poznania sięgają okresu ok. 8 tys. lat p.n.e. Jednak historia miasta w potocznym rozumieniu rozpoczęła się w IX w, kiedy na jednej z kilku wysp leżących w widłach Warty i Cybiny powstał niewielki gródek broniący przeprawy przez rzekę. To właśnie miejsce wybrał książę Mieszko I na swój gród, do którego sprowadził czeską żonę – Dobrawę, tutaj przyjął chrzest, tu wreszcie założył pierwsze na ziemiach polskich biskupstwo. Dlatego właśnie możemy powiedzieć, że tu, na Ostrowie Tumskim w Poznaniu zaczęła się Polska.
→ → Zwiedź wirtualnie Muzeum Archeologicznie w Poznaniu gdzie na wystawie "Tu powstała Polska" zobaczysz historię Polski i nie tylko.

Poznań to miasto Międzynarodowych Targów Poznańskich, na terenie których w 1929 r. miała miejsce największa impreza targowa w dziejach Polski. 
→ → Zobacz wirtualnie jedną z hal targowych podczas targów w 2020 roku.

To również miasto wielkiej muzyki, gdzie odbywają się Międzynarodowe Konkursy Skrzypcowe im. Henryka Wieniawskiego i gdzie śpiewają Poznańskie Słowiki.
→ → Zobacz wirtualny spacer 3D po Muzeum Instrumentów Muzycznych zlokalizowanym na Starym Rynku.

To jeden z największych w kraju ośrodków akademickich – każdego roku studiuje tu ponad 100 tys. osób.
→ → Zobacz wirtualny spacer 3D po Bibliotece Politechniki Poznańskiej na Piotrowie.

To wreszcie miasto, gdzie żywe są regionalne tradycje i zwyczaje, z gwarą w wykonaniu Starego Marycha i poznańską pyrą. Poznań to miasto, którego oblicza nie da się poznać w ciągu kilku godzin. Żeby je poznać trzeba zostać na dłużej. Ważny punkt na Szlaku Piastowskim.

Pomyślny rozwój grodu przerwał najazd czeskiego księcia Brzetysława w 1038 r. Zniszczenia w obrębie całej Wielkopolski były tak duże, że Kazimierz Odnowiciel przeniósł stolicę młodego państwa do Krakowa. Tymczasem nastał okres rozbicia dzielnicowego, który dla Poznania okazał się korzystny. W 1253 r. dwaj bracia Przemysł I i Bolesław Pobożny wzorując się na prawie magdeburskim lokowali nowe miasto na lewym brzegu Warty. Wytyczono kwadratowy rynek, z odbiegającymi od niego dwunastoma ulicami, tworzącymi regularny, szachownicowy układ, czytelny do dnia dzisiejszego w układzie Starego Miasta. Ambicje zjednoczenia ziem polskich przez Przemysła II zaowocowały wzniesieniem w Poznaniu zamku królewskiego. Okres panowania Przemysła II był niezwykle krótki (od koronacji do śmierci minęło niespełna 7 miesięcy), jednakże dzięki niemu zachował się w Poznaniu odcisk pierwszej królewskiej pieczęci z polskim godłem.Kolejny okres rozwoju miasta przypada na lata panowania Władysława Jagiełły, od którego miasto otrzymało w 1384 r. prawo składu Dzięki niemu wszyscy kupcy zmierzający szlakiem handlowym do Wilna czy Moskwy mieli obowiązek zatrzymać się tutaj i wystawić swoje towary na sprzedaż. Nastał najlepszy okres w dziejach miasta. Ściągali tutaj rzemieślnicy i kupcy, powstawały nowe zgromadzenia zakonne, do sanktuarium Bożego Ciała przybywali liczni pielgrzymi. Na Ostrowie Tumskim biskup Jan Lubrański założył pierwszą na ziemiach polskich szkołę wyższą kształcącą w duchu humanizmu. Tutaj uczyły się tak wybitne postacie jak Klemens Janicki, czy Jan Śniadecki.  Na wiele lat osiadł w mieście wybitny lekarz królewskiej rodziny Józef Struś, który zapisał się w historii medycyny pierwszą pracą o tętnie. Po wielkim pożarze miasta w 1536 r. odbudowano poznański ratusz w nowym stylu, który od tej pory zyskał miano najpiękniejszej renesansowej budowli na północ od Alp.

Wiek XVI i XVII to również rozwój reformacji, której sprzyjał najpotężniejszy w Wielkopolsce ród Górków. W odpowiedzi na to niepokojące zjawisko biskup Andrzej Konarski w 1572 r. sprowadził do miasta jezuitów, którzy wkrótce uruchomili kolegium kształcące młodzież na wysokim poziomie. Pierwszym rektorem tej uczelni był ks. Jakub Wujek, autor pierwszego przekładu Biblii na j. polski. Wśród wykładowców znalazł się natomiast ks. Józef Rogaliński, dzięki któremu na bardzo wysokim poziomie stało nauczanie fizyki i astronomii w oparciu o doskonale wyposażone pracownie naukowe.Pomyślny rozwój w historii miasta zakończył się z chwilą wybuchu wojny trzydziestoletniej w 1618 r., która zniszczyła dotychczasowe trakty handlowe. Później nastąpił „potop szwedzki” (1655-56), wojna północna i postępujące za nimi zarazy dopełniły dzieła zniszczenia. Wyludnienie wsi i widmo głodu doprowadziło do podjęcia decyzji władz miasta o sprowadzeniu niemieckich osadników wyznania katolickiego z okolic Bambergu w Niemczech. Pierwsza fala osadników przybyła w 1719 r., a po niej kilka następnych, dając początek dzisiejszej grupie etnicznej zwanej potocznie Bambrami.Ponowny rozwój Poznania nastąpił w okresie panowania króla Stanisława Augusta, kiedy powołano do życia Komisję Dobrego Porządku. Nastąpił wtedy rozwój rzemiosła, odbudowano szereg budowli publicznych, powstał szereg reprezentacyjnych budowli służących miastu po dzień dzisiejszy. Ten krótki pomyślny okres zakończył II rozbiór Polski w 1793 r., na mocy którego Poznań został włączony do państwa pruskiego.Miasto w dotychczasowych ramach stało się za małe dla napływającego tu wojska i pruskiego aparatu urzędniczego. Zburzono więc średniowieczne mury miejskie, wytyczono nowe place i ulice rozbudowując miasto w kierunku zachodnim. Powstał wtedy dzisiejszy plac Wolności oraz Aleje Marcinkowskiego – pierwsza publiczna promenada na ziemiach polskich. Okres zaborów był przerwany powstaniem w 1806 r. wywołanym przez przyjazd Napoleona i krótką przynależnością Poznania do Księstwa Warszawskiego w okresie 1806-12. Po kongresie wiedeńskim Wielkie Księstwo Poznańskie ponownie zostało wcielone do państwa pruskiego.Ponieważ miasto znajdowało się zaledwie 60 km od granicy z Rosją, w 1828 r. władze pruskie rozpoczęły budowę jednej z najpotężniejszych twierdz w ówczesnej Europie. Zamknięcie miasta pasmem fortów i podporządkowanie życia wojskowemu rygorowi na wiele lat zahamowało rozwój przestrzenny miasta.Udział Wielkopolan w powstaniu listopadowym i później styczniowym sprawił, iż w Wielkopolsce nastąpił rozwój idei pracy organicznej, której głosicielami były wybitne postacie XIX w. takie jak Karol Marcinkowski, Hipolit Cegielski czy Tytus Działyński. Czasy tej cichej walki o niepodległość zostały przedstawione w filmie „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy”. Efektem tych działań było uruchomienie poznańskiego Bazaru, skupiającego polskie życie gospodarcze i kulturalne. Tego  okresu sięgają też początki zakładów metalowych Hipolita Cegielskiego.Przełom XIX i XX w. to czas wielkich zmian w Poznaniu. Po rozebraniu pasa fortyfikacji nastąpił intensywny rozwój przestrzenny miasta. Powstała wtedy dzielnica zamkowa skupiona wokół dzisiejszego placu Mickiewicza. Wreszcie przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego 26 grudnia 1918 r. dał iskrę do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które ostatecznie przyniosło miastu wolność.

Najważniejszym wydarzeniem w okresie międzywojennym była Powszechna Wystawa Krajowa, popularnie nazywana PeWuK-ą zorganizowana w celu prezentacji osiągnięć pierwszego dziesięciolecia niepodległej Polski. Do dnia dzisiejszego nie został pobity rekord rozmachu i frekwencji w organizowanych imprezach targowych w kraju. W trakcie trwającej 4 miesiące wystawy odwiedziło Poznań 4 miliony gości!Krótko przed wybuchem II wojny światowej w Poznaniu udało się złamać tajny niemiecki szyfr Enigma.  Po wybuchu wojny Poznań wraz z Wielkopolską został wcielony do Rzeszy jako Kraj Warty. Wielu mieszkańców (zwłaszcza inteligencja, działacze społeczni itd.) zostało wysiedlonych do Generalnej Guberni, a na terenie byłego Fortu VII urządzono miejsce kaźni odznaczające się wyjątkowym okrucieństwem. Po trwających blisko miesiąc walkach miasto odzyskało wolność 23 lutego 1945 r.W najnowszej historii miasta w szczególny sposób zapisały się wydarzenia 28 czerwca 1956 r. kiedy robotnicy poznańskich zakładów wyszli na ulice walcząc o prawdę, wolność i chleb. Wydarzenia te upamiętniono po 25 latach stawiając pomnik Poznańskiego Czerwca na placu Mickiewicza. W tym samym miejscu modlił się papież Jan Paweł II w czasie swojej drugiej  pielgrzymki do Poznania 3 czerwca 1997r.

W grudniu 2008 roku  na listę Pomników Historii został wpisany zespół historyczny miasta Poznania obejmujący Ostrów Tumski, miasto w obrębie XIX-wiecznych fortyfikacji oraz Cytadelę.

Obecnie Poznań osobom spoza regionu kojarzy się z organizacją targów. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywa się kilkadziesiąt imprez rocznie, z których największe to targi budowlane BUDMA czy  targi przemysłu rolniczego POLAGRA. Doświadczenie miasta w organizacji imprez targowych oraz doskonała infrastruktura sprawiły, że zorganizowano tutaj w 2008 r. Międzynarodową Konferencję Klimatyczną pod patronatem ONZ. Poznań to również miasto uniwersyteckie. Siedem państwowych wyższych uczelni i kilkanaście prywatnych sprawia, że co roku studiuje tutaj około 100 tys. osób, stawiając Poznań w rzędzie najważniejszych ośrodków uniwersyteckich w kraju. Poznań to również ośrodek przemysłowy z zakładami o wieloletniej tradycji jak chociażby Zakłady Metalowe H. Cegielskiego czy największy obecnie zakład Volkswagen Poznań. Poznań to wreszcie miasto sportu. Tutaj działa klub piłkarski KKS Lech, popularnie nazywany Kolejorzem, a na torze regatowym Malta odbywają się

 

 

Warto zobaczyć:Jeśli jesteśmy w Poznaniu przejazdem i mamy do dyspozycji 1-2 godziny wolnego czasu warto skoncentrować się na poznaniu Starego Miasta, chociaż chcąc zachować zwiedzanie w układzie chronologicznym należałoby rozpocząć wędrówkę na Ostrowie Tumskim.

Ostrów Tumski i Śródka

Na Ostrowie Tumskim zwiedzanie zaczynamy od Bazyliki Archikatedralnej pw. śś. Piotra i Pawła, w której spoczywają szczątki pierwszych polskich władców z rodu Piastów. Warto również o wejściu do podziemi, gdzie zobaczymy relikty budowli stawianej jeszcze przez księcia Mieszka I. W budynku dawnej Akademii Lubrańskiego mieści się Muzeum Archidiecezjalne. W okresie letnim przy kościele pw. NMP in Summo można zobaczyć pracujących archeologów odkrywających nowe tajemnice książęcego palatium Mieszka I. Nieopodal na pobliskiej Śródce, gdzie możemy dostać się przez Most Jordana możemy zobaczyć najsłynniejszy polski mural Opowieść śródecka z trębaczem na dachu i kotem w tle. 

Również po drugiej stronie Cybiny znajduje się nowoczesny obiekt ICHOT Brama Poznania, gdzie na interaktywnej i multimedialnej ekspozycji została zaprezentowana historia miasta. Z tarasu widokowego roztacza się ładna panorama Ostrowa Tumskiego z katedrą.

Ostrów Tumski można zwiedzić również korzystając z bezobsługowej gry terenowej z serii Wielkopolskie Questy Początek Polski w Poznaniu.

Stare MiastoZwiedzanie zacznijmy od Rynku, na którym zwraca uwagę okazały renesansowy Ratusz. Każdego dnia o godzinie 12 w południe gromadzi się przed nim liczna grupa turystów, którzy obserwują trykające się na ratuszowej wieży koziołki. Obecnie w ratuszu mieści się Muzeum Historii Miasta Poznania. Przed ratuszem warto zwrócić uwagę na fontannę Prozerpiny, pręgierz i dalej rząd domków budniczych. Naprzeciwko domków pod nr. 45 mieści się jedyne w Polsce i jedno z większych na świecie Muzeum Instrumentów Muzycznych, gromadzące eksponaty z całego świata. Dalej udając się w kierunku kościoła farnego pw. św. Stanisława Biskupa zatrzymajmy się przed kamieniczką nr 50. Przy wejściu do niej wmurowano tabliczkę z zaznaczeniem miejsca do którego sięgał poziom wody w czasie największej powodzi w historii miasta w 1736 r. Po zwiedzeniu kościoła farnego, który należy do najpiękniejszych barokowych świątyń w Polsce warto  zajrzeć na dwa barokowe dziedzińce: Szkoły Baletowej i Urzędu Miejskiego. Na pl. Kolegiackim stoi sympatyczny pomnik trykających się koziołków, idealne miejsce do wykonania pamiątkowej fotografii z Poznania.

Wracając na Rynek ul. Klasztorną  przechodzimy obok Muzeum Archeologicznego mieszczącego się w dawnym pałacu Górków. Zwróćmy uwagę na piękny renesansowy portal i dalej na dziedziniec muzealny, na którym stoi oryginalny egipski obelisk Ramzesa – jedyny w tej części Europy. Jeśli chcemy zobaczyć fragment zrekonstruowanych średniowiecznych murów miejskich musimy dojść do ul. Masztalarskiej lub Wronieckiej pomiędzy którymi rozciąga się fragment murów z dwoma basztami. Udając się na drugą stronę Rynku przechodzimy obok Muzeum Broni oraz pomnika Poznańskiej Bamberki, przy którym w pierwszy weekend sierpnia można zobaczyć Bamberki w swoich regionalnych strojach. Po drugiej stronie Starego Rynku zatrzymajmy się przed Odwachem, gdzie w południe w weekendy lipca i sierpnia odbywa się uroczysta zmiana warty poznańskich kawalerzystów. Naprzeciwko Odwachu znajduje się Pałac Działyńskich będący obecnie siedzibą Polskiej Akademii Nauk.

Ulicą Franciszkańską udajemy się na Wzgórze Przemysła, na szczycie którego znajduje się Muzeum Sztuk Użytkowych w dawnym skrzydle zamku królewskiego wybudowanym przez Kazimierza Raczyńskiego. Po przeciwnej stronie koniecznie trzeba zajrzeć do kościoła Franciszkanów, będącego jednocześnie sanktuarium Matki Boskiej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania. W podziemiach kościoła (wejście od ul. Ludgardy) znajduje się Makieta Dawnego Poznania. W trwającym 27 minut spektaklu z efektami światło – dźwięk możemy poznać historię miasta od czasów Mieszka do drugiego rozbioru Polski lub na drugiej makiecie historię X-wiecznego Ostrowa Tumskiego. Na Starym Mieście odbywają się co roku imprezy,  które ściągają liczne rzesze turystów. Do największych należy Jarmark Świętojański, Festiwal Smaku, czy Jarmark Franciszkański.  Wędrując staromiejskimi uliczkami warto zwrócić uwagę na wyróżniającą się kolorem czerwonym kostkę brukową, która zaznacza przebieg średniowiecznych budowli

Stare Miasto można zwiedzać również przy pomocy bezobsługowych gier terenowych z serii Wielkopolskie Questy: Królewski Poznań i O czym milczą rzeźby?

 XIX-wieczny PoznańZwiedzanie XIX-wiecznego Poznania rozpoczynamy od ul. Paderewskiego z budynkiem Bazaru i położonym po przeciwnej stronie ulicy Muzeum Narodowym. Dalej przechodzimy do placu Wolności na miejsce, w którym 26 grudnia 1918 r. rozpoczęło się Powstanie Wielkopolskie. Na placu zwracają uwagę trzy okazałe budowle. Dwie z nich we wschodniej pierzei to wspomniany już Bazar i Muzeum Narodowe. W północnej pierzei placu mamy Bibliotekę Raczyńskich – najstarszą czynną publiczną książnicę, którą ufundował dla miasta Edward Raczyński w 1829 r. Przed gmachem pomnik Hygiei z rysami żony hrabiego – Konstancji. Udając się dalej w kierunku zachodnim dochodzimy ul. 27 Grudnia do Teatru Polskiego, wybudowanego przez społeczeństwo polskie w 1875 r. co upamiętnia napis na fasadzie Naród sobie.

Dalej mijamy gmach Okrąglaka, budynku postawionego jako dom towarowy, obecnie przechodzącego remont adaptujący kontowersyjny budynek na pomieszczenia biurowe. Przy ul. Mielżyńskiego wchodzimy na urokliwy dziedziniec gmachu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Znajduje się tam kopia zniszczonego przez Niemców pierwszego na ziemiach polskich pomnika Adama Mickiewicza. Udajemy się dalej ul. Fredry w kierunku dzielnicy zamkowej, gdzie kończymy spacer szlakiem XIX-wiecznego Poznania.

Spośród innych obiektów na uwagę zasługują:·    Kościół pw. Wszystkich Świętych na Grobli z wyposażeniem typowym dla ewangelickiej świątyni·    Kościół katarzynek pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, obecnie kościół salezjanów, z unikalnym w Wielkopolsce gotyckim sklepieniem trójdzielnym oraz ładnym gotyckim szczytem od ul. Wronieckiej. Z kościołem tym wiąże się tzw. Piątka z Wronieckiej – postacie 5 młodzieńców beatyfikowanych w 1999 r. przez Jana Pawła II·    Kościół pw. św. Jana Jerozolimskiego przy rondzie Śródka – najstarsza ceglana świątynia w Polsce·    Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej przy ul. Głogowskiej z wierną kopią Piety Michała Anioła·    Największa w Polsce Palmiarnia, sąsiadująca z parkiem Wilsona i terenem Międzynarodowych Targów Poznańskich·    Ogród Botaniczny na Ogrodach·    Największy w Polsce ogród zoologiczny nad Maltą , do którego można dojechać wąskotorową kolejką Maltanką·    Wzgórze św. Wojciecha z Cmentarzem Zasłużonych oraz z Kryptą Zasłużonych Wielkopolan przy kościele św. Wojciecha i kościołem karmelitów pw. św. Józefa·    Cytadela – miejsce głównego fortu XIX – wiecznej twierdzy Poznań, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Uzbrojenia oraz największy park w mieście·    Rezerwat meteorytowy „Morasko” z zachowanymi kraterami po uderzeniu meteorytu ok. 10 tys. lat temu - unikat na skalę światową·    Stary Browar – galeria handlowa i galeria sztuki umieszczona w budynkach dawnego browaru, gdzie historia harmonijnie łączy się z nowoczesnością.- ścieżka w koronach drzew nad Maltą

W niekonwencjonalny, a ciekawy sposób można zwiedzić miasto biorąc udział w bezpłatnych  grach terenowych z serii Wielkopolskie Questy:  Królewski Poznań, Poznań (dla) zakochanych, Ostrów Tumski -początek Polski w Poznaniu, Jeżyckie historie

 

 

 

Niewątpliwym atutem zamieszczenia wirtualnego spaceru na profilu firmowym w mapach Google to wzmocnienie decyzji zakupowych klientów. Osoby, które mają możliwość poznać bliżej markę, zwiedzić miejsce, z którego chcą skorzystać, znacznie chętniej zdecydują się na zakup. Dodanie wirtualnego spaceru w wizytówce lub na stronie www tworzy profesjonalny wizerunek i wpływa na pozytywny odbiór marki. Klienci uważają bowiem że jeśli dana marka jest w stanie przygotować tak zaawansowaną prezentację, musi oferować również jakościowe usługi.

Jak wygląda proces umieszczenia wirtualnego spaceru 3D w Google Maps?
Zleć odpłatną realizację profesjonalnego wirtualnego spaceru fotografowi rekomendowanemu przez Google. Samo dodanie spaceru lub wybranych panoram 360 w Twojej wizytówce jest darmowe i nie wymaga wykonywania dodatkowych działań. Również jego przechowywanie nie łączy się z dodatkowymi kosztami.

Matterport Pro2 BLK360 Wirtualne Spacery 3D Matterport Vista3D Wirtualny Spacer Poznań Panoramy 360 Wirtualne zwiedzanie Skanowanie laserowe Chmura punktów Inwentaryzacje budowlane Skanowanie XYZ

Wizytówka Google Moja Firma

Jest to bezpłatna usługa świadczona przez firmę Google.
Wizytówka Google Moja Firma wraz z wirtualnym spacerem poprawiają Twoją widoczność w wynikach wyszukiwania.

Nasze wirtualne spacery 3D są zgodne z technologią Google i możemy je umieścić w Google Maps bezpłatnie. Oferujemy również założenie wizytówki Państwa firmy.

Wirtualne wycieczki Google sprawiają, że profil twojej firmy będzie się wyróżniał. 

Jakie przestrzenie można pokazać w Google Street View

Przestrzenie handlowe, firmy, fabryki, biura, magazyny

Restauracje, hotele, kluby

Nie można publikować prywatnych domów i mieszkań!!

Muzea, teatry, kina, przestrzenie zabytkowe

Przestrzenie użyteczności publicznej

Mariusz  +48 508 130 004

 

 

 

 

  

 

 

Olga        +48 794 510 220

 

 

 

 

  

 

 

skanowanie@skanowanie.xyz

 

 

 

  

 

 

Skanowanie XYZ

Formularz kontaktowy →

Wirtualne spacery Poznań

SKANOWANIE.XYZ 2022